Anglické adopcie detí kontra Slovensko

Anglické adopcie detí kontra Slovensko

Anglicko je špecifické raritným odnímaním detí z biologických rodín. Nezvyklé nie je to, že dieťa môže byť za istých okolností z rodiny vyňaté. situácie a dôvody, kedy je naozaj nutné dieťa chrániť pred jeho biologickým rodičom alebo pred zanedbávaním. Záleží na súdoch a sociálnych pracovníkoch, aby tieto dôvody naozaj dôsledne zvažovali. Či naozaj zvažujú, to nemožno fundovane posúdiť, keďže na poručnícku agendu platí v Anglicku prísne informačné embargo zakotvené v tamojšej legislatíve.

Kardinálnym problémom je však to, že deti, ktoré z rodín vyňaté idú do adopcie. Adopcia alebo nezrušiteľné osvojenie je nezvratná forma náhradnej rodinnej starostlivosti. To znamená, že rodičia strácajú nad svojim dieťaťom všetky svoje rodičovské práva, už nikdy a žiadnym spôsobom do výchovy dieťaťa nezasiahnu. Strácajú s ním navždy kontakt a nech by akokoľvek pozitívne zmenili svoj život, ich detinikdy nebudú ich. Za žiadnych okolností.

Ak by rodina na Slovensku dieťa zanedbávala, rovnako jej budú deti odňaté. Ale. Pokiaľ rodičia nestratia o dieťa záujem, pokiaľ ho navštevujú, kontaktujú, tento záujem rodiny je podporovaný. Adopcii u nás predchádza totiž ešte jedno súdne rozhodnutie. A to rozhodnutie o osvojiteľnosti. K pojednávaniu o osvojiteľnosti súd prikročívtedy, ak rodič neprejavil o dieťa pol roka skutočný záujem.

Aj vtedy je však rodič naďalej účastníkom konania vo veci osvojiteľnosti, kde môže toto rozhodnutie zvrátiť tým, že pred súdom vyhlási, že svojich rodičovských práv a povinností sa nemieni vzdať. Z povinností mu teda bude vyplývať to, že na dieťa bude musieť naďalej platiť výživné štátu, a svoje rodičovské práva si môže uplatňovať tak, že v prípade záujmu sa bude s dieťaťom stretať.

To znamená, že dieťa nemôže ísť do adopcie, pretože by sa pre rodiča nad ním navždy a nezvratne zatvorila voda. Rodič by nemal informácie, nemohol by sa s dieťaťom vidieť, nemohol by si požiadať o zverenie dieťaťa späť, ak by sa napr. upravila jeho sociálna situácia. Dieťa môže však ísť do pestúnskej rodiny alebo v horšom prípade do detského domova.

Šanca pre rodinu v takomto prípade stále zostáva otvorená. Ak staršie deti vyňaté z biologickej  rodiny, veľmi často stavajú svojich rodičov na piedestál a dúfajú v ich lásku, nezávisle od toho, aký komfort majú v nových podmienkach náhradnej rodinyPreto ak je to možné, treba vzťahy biologických rodičov a detí pestovať, i keď je to mnohokrát pre pestúnov alebo profesionálnych rodičov ohromne namáhavá cesta. Ale je v nej nádej, že vzťahy medzi biologickým rodičom a dieťaťom neochladnú a dieťa sa raz snáď vráti do svojej pôvodnej rodiny.

V UK si zrejme na druhé šance nepotrpia, čo je práve v takej citlivej otázke, akou je odňatie detí rodičom veľmi bolestné. Je to niečo ako rozsudok smrti, kedy sa po vykonaní rozsudku nedá viesť opravný proces, resp. zostáva len možnosť ospravedlniť sa pozostalým.

Vo vyspelej civilizovanej krajine, nech sa akokoľvek zaštíťuje ochranou detí, nie je možné takýmto fatálnym spôsobom a bez možnosti nápravy a druhej šance trhať rodiny, najmä ak je v systéme k dispozícii toľko peňazí, personálu a nástrojov na záchranu a sanáciu rodinyDieťa nie je tovar, nepresúva sa, nemá byť v žiadnom kolobehu. Je potrebné sa zaoberať tým, ako rodine pomôcť, aby bola počas krízových období posilnená a aby sa dieťa mohlo čo najrýchlejšie vrátiť späť. Deje sa pravý opak.

Čo na to OSN a jeho Charta práv dieťaťa? Nedozvieme sa. O tomto závažnom probléme starého kontinentu mlčí.