Chudoba cti netratí

Chudoba cti netratí

Práve som sa vrátila z pracovného stretnutia s dámou z nadácie a okrem iného sme sa rozprávali aj o svojich klientoch. O tom, ako veľmi to majú niektoré rodiny ťažké
Najviac detí na Orave a na Spiši. Siroty, kde sa stará dospelý súrodenec o mladších, babičky, ktoré si zobrali do starostlivosti vnúčatá... Rozprávali sme sa o tom, ako veľmi zúfalé je pre nich bez pomoci a bez prostriedkov zvládať  bežný život tak, aby sa im nezosypala rodina.

Nemajú za kým prísť žiadať pomoc, podporu a radu. Sociálka je pre nich formou represie, nie formou pomoci . Popisovala mi rozhovor s pracovníčkou sociálnej kurately, ktorá rozhodlaodňatí detí rodine, pretože im v rodinnom rozpočte chýbalo pravidelne na výdavky 30€ mesačne.  Sledovali opodiaľ, ako ich dlhy rastú a napokon kvôli tridsiatim eurám deti z rodiny vzali. Namiesto toho, aby pre nich žiadali pomoc, aby im prispela napríklad obec, aby sa pokúsiličokoľvek, čím by tento osud zvrátili. Teraz tri detidetskom domovekaždénich stojí tento štát 1000€ mesačne. Kvôli tridsiatim eurám prišlimamu a o domov.

Lakmusovým papierikom chudoby na Slovensku je počet detídetských domovoch. Kým sme sa ešte pred dvoma rokmi vytešovaliklesajúceho trendu, dnes vychádzajú na svetloalarmujúce čísla. Detské domovy preplnené. No nie deťmi, ktoré by rodičia týrali či zanedbávali. Ale deťmi, ktorých rodičia pri všetkej snahe finančne nezvládli zabezpečiť rodinu.

Ak sa začítate do zákona, bude sa vám zdať, že čítate sci-fi príbehinej dimenzie, kde sociálka všemožne napomáha rodine preklenúť ťažké obdobie, kde obec aktívne pomáha rodinámkríze, robia spoločne opatrenia na úpravu rodinných pomerov, organizujú pre nich programyškolenia smerujúcestabilizácii rodiny a to všetkonajvyšším ohľadom na najlepší záujem dieťaťa.

Skutočnosť je však taká, že ak sa ocitneteťaživej životnej situácii, zostanete sami. Okrem toho, že tento systém je bezohľadný voči deťom, prerába aj na vlastnej hlúposti. Prevencia, ktorá by zachránila rodinudeti neexistuje. Za to sa významne používa represia, ktorá je pridrahánajmä navždy likviduje vzťahy a domov. A z detí robí citových mrzákovtakými ranami na duši, z ktorých sa iba ťažko pozbierať.

vraj - chudoba cti netratí. Ale tratí. A stráca oveľa viac ako len česť.