Démon zvaný Juvenilná justícia

Démon zvaný Juvenilná justícia

"Brainwanshing je násilné ovplyvňovanie postojov, vôle a spôsobov myslenia psychickým nátlakom, systematickou demagógiou a narúšaním kritického myslenia podľa toho, ako to vyhovuje manipulátorovi. Podmienkou úspešného brainwashingu je, aby bol objekt udržiavaný v permanentnom strese, pretože vtedy je potenciálne najlepšie prístupný manipulácii." (def. zdroj wiki) 
Juvenilná justícia je strašiak, ktorý absolútne spĺňa tieto kritériá.

 


 

Koordinovaný postup viacerých webových stránok a facebookových skupín o juvenilnej justícii zodpovedá definícii pre vymývanie mozgov. Cez Juvenilnú justíciu vyvolávajú strach a šíria poplašné správy s úmyslom udržať si sledovanosť svojich stránok. O deti im ani zďaleka nejde. Početné publikum šíriace demagógie o juvenilnej justícii, sa pre deti stáva dokonca nebezpečným.

Uvediem niekoľko najčastejšie vyslovovaných demagógií o juvenilnej justícii, ktoré pospletané do nezmyselných rámcov vytvárajú konšpiračné teórie o tom, že nastal pogrom na deti žijúcerodináchPomenovali ho Juvenilná justícia. Juvenilná justícia byť akýmsi tajným celosvetovým plánom viesťtomu, že deti budú prostredníctvom štátnej moci - juvenilnej justície, vytŕhanérodínstanú sa terčom zneužívania hlavne homosexuálov, pedofilov alebo sa prostredníctvom juvenilnej justície budú finančne obohacovať davy profesionálnych náhradných rodičov, prípadne budú rozobrané na orgány. Cieľom tejto aktivity štátu s názvom Juvenilná justícia byť deštrukcia tradičnej rodinynový svetový poriadok .

po tomto úvode musí byť kriticky rozmýšľajúcemu človeku jasné, čo si o Juvenilnej justícii myslieť. Bohužiaľ, kritické myslenie je devízou, ktorou nedisponuje každý. Preto si rozmeňme Juvenilnú justíciu na drobné:

1. "Sociálni pracovníci Juvenilnej justície budú vtŕhať do bytov a brať slovenské detirúk ich rodičov"

Sociálny pracovník nemá právomoc dieťa vyňaťrodiny. Túto právomoc majú jedine súdy a to až po riadnom pojednávaní, na ktorom prítomní aj rodičia dieťaťa. Dôvody na vyňatie dieťaťarodiny musia byť vážne, a to ak je ohrozený život, zdravievývoj dieťaťa.
Problémomtejto oblasti na Slovensku nie je žiadna Juvenilná justícia ale to, že naša sociálka je  podvyživená personálne, odbornefinančne. Sociálni pracovníci nemajú žiadne metodiky na diagnostikovanie rodiny, nemajú časové, personálne ani odborné kapacity na to, aby vedeli  sanovať rodinykríze, alebo aby sa venovali prevencii
Preto sa stáva pravý opak toho, čo šíria demagógovia a prívrženci teórie o juvenilnej justícii . Často krát totiž dieťa zotrvávarodine, kde je vystavené násiliu, zneužívaniutýraniu. A naopak, pre neschopnosť odhadnúť stavposkytnúť rodine pomocnúdzi, rodín vynímané deti, ktoré by mohlirodine zostať, ak by jej mal kto pomôcť.
Preto najhoršou možnou stratégioutejto situácii je vyzývaťtomu, aby bol zachovaný status quo a strašenie juvenilnou justíciou. Napriek tomu, že náš štát nie je reálne schopný zabezpečovať sociálnoprávnu ochranu nad dieťaťom, demagógovia kričia - nechajte to tak! Lebo juvenilná justícia.

2. "Deti bude Juvenilná justícia dávať na adopciu a prevýchovu gay párom a pedofilom"

Prekvapenie. Gay páry nemajú vo všeobecnosti  vôľu adoptovať si detidetských domovovAjcelej päťmiliónovej slovenskej populácie je len 300 ľudí ročne, ktorý takýto záujem majúdeti si adoptujú. Argumentácie, s ktorými som sa zo strany homosexuálne orientovaných ľudí stretla , že nechcú vystaviť dieťa traume, ktorú by im spôsobovalo najmä okolieSpoločnosť totiž nastavené všeobecne tvrdé kritériá, ktoré by dala pocítiť aj dieťaťu
Ak hovoriaadopcii, sa často týka detí, s ktorýmiprišli do vzťahu z minulých stroskotaných heterosexuálnych manželstiev. Ide teda o problém, ako zabezpečiť to, aby druhý partner alebo partnerka mohla byť informovaná napr. o zdravotnom stave dieťaťa alebo aby mohla podpísať dieťaťumene právneho zástupcu papier, že môže ísť na školský výlet, až po to, čo sadieťaťom stane, ak jedenpáru zomrie
Ak by teda štát či Juvenilná justícia chcela rozdávať deti homosexuálnym párom, museli by im ich nasilu nanútiťešte stále by nedostali prečdomovov všetkých tých 5000 detí, ktoré tam teraz. A už vôbec by kvôli tomu nemusela Juvenilná justícia pristupovaťnejakému násilnému odoberaniu detí
No a akú by mala mať juvenilná justícia motiváciu k tomu, aby práve tejto skupine vnucoval deti, to si skutočne neviem vysvetliť.
Rovnako neviem vysvetliť, aký zvrhlý by to musel byť systém, ktorý by plánovite vyhľadával pedofilov za účelom sprostredkovať im adopciu dieťaťa. A to hlavnenašom slovenskom prípade, kedy štátjeho úrady nie schopní riešiť ani incestné zneužívanie detí, teda zneužívanie detíbiologických rodinách
Čiže opäť naopak, než tvrdia naši demagógovia a hlásatelia Juvenilnej justície. K sexuálnemu násiliu na deťoch prichádza najmänašich „tradičnýchrodinách. Tieto násilnosti na deťoch páchané za zatvorenými dveramisociálka nemá žiadne nástroje na pomoc zneužitým deťomNie dokonca žiadne relevantné štatistiky ani štúdie, ktoré by sa im venovali, nie je k dispozícii žiadna diagnostika, na ktorú by sa dalo spoliehať, žiadna podpora a pomoc zneužitým deťom. A demagógovia hovoria - nechajte to tak! Lebo všetko nové je Juvenilná justícia.

3. Na deťoch sa cez Juvenilnú justíciu nabalia profesionálni pestúni

"Už to sem ide! A priamo zo susedného Česka. Začalanich mátožiť Juvenilná justícia. Idú zakladať profesionálne pestúnske rodiny. Teraz budú vytŕhať deti slušným rodinámstrkať ich týmto zvrhlíkom, ktorí budú na starostlivosti o deti nevýslovne ryžovať. Zachráň sa kto môžeš!"

Opäť omyl. Táto juvenilná justícia prišla zo Slovenska do Čiech. To Česi odkukávali od nás. Pretoženásmáme profesionálne rodiny viac ako 15 rokov. Česi išli našou cestou a to preto, že patria na najvyššiu priečku európskych štátovpočte detí umiestnenýchdetských domovoch. A to je naozaj veľký „průšvih", ako by bratia povedali. 
V ústavnom zariadení totiž dieťa trpí psychickou depriváciou, ktorá ho môže poznačiť na celý život. Preto na Slovensku vznikol inštitút profesionálneho rodičovstva. Do profesionálnej rodiny idú deti, nad ktorými bola nariadená ústavná starostlivosť, teda by inak skončili v domove. Žiadne dieťa by nemalo vyrastaťústave. Malé dieťa totiž potrebuje individuálnu starostlivosť, láskupozornosť.  Inak stráda. Profesionálna rodina mu poskytne neporovnateľne viac ako ústav. Ak byť toto ten armagedon, juvenilná justícia, tak to vítamLebo je v prospech detí
A ak si niekto myslí, že profesionálni rodičia sa na niečom nabaľujú, mal by sadohľadnej dobe porozprávať  aspoňjedným z nich. zamestnancami detského domova. to vychovávatelia, ktorí ale nepracujúbudove detského domova ale doma. Starajú sa o deti.  No ich plat nezodpovedá ani výške platu vychovávateľadetskom domove, pričom pracujú 24 hodín denne, 356 dní v roku
Venujú sa cudzím deťom, aby im dali do života viac než ústav. A nakoniec ich tie deti opustia. Odídu do svojej pôvodnej alebo do náhradnej rodiny. Títo ľudia majú moju hlbokú úctu.
No a napokon - nie je žiaden dôvod aby juvenilná justícia trhala deti zo slušných rodín preto, aby mali profesionálni rodičia zabezpečený job. Pretožeprofesionálnych rodinách je do tejto chvíle viac ako tisíc detí, no ďalších 4000 čaká stáledetských domovoch. Aj tie by mali byťrodinách. Ale naši demagógovia hovoria - žiadne rodiny pre deti! Nechajte to tak! Lebo Juvenilná justícia.

 

4. "Štát cez Juvenilnú justíciu získa za deti obrovské financie"

„Štát za pomoci Juvenilnej justície bude získavať ohromné finančné prostriedky tým, že bude brať deti zo slušných rodín. Ohrozený je každý."

A každý, kto trochu vidí do rozpočtu štátu vie, že deti vyňaté zo svojich rodín stoja štát ohromné peniaze. Je to viac ako 40 miliónov eur ročne. Neviem si vysvetliť, ako by bolo možné, aby sitoho urobil štát a nejaká juvenilná justícia profit. Každé dieťa vyňatérodiny stojí daňovníkov takmer 2000€ mesačneKoľko výdavkov na vaše dieťa máte za mesiac vy? Zrejme oveľa menej. Dieťa, žijúceusporiadanej rodine, kde sa zdravo vyvíjavzdeláva sa, štát nestojí nič
Naši demagógovia sa ale spoliehajú na to, že ich slová budú bez premýšľania prijímané.


5. "Dôkazom existencie Juvenilnej justície Boórových chlapciďalšie rodinyAnglicku"

"Juvenilná justícia existuje. Dôkazom deti odoberané našim občanominých krajinách. NajmäAnglicku."

Sociálne systémyniektorých krajinách Európy majú mnohézávažné problémy týkajúce sa práv dieťaťavšeobecne ľudských práv. to deravé systémy, ktoré stvorili ľudiaktoré spravujú nedokonalí ľudia. Robia ohromnédevastačné chyby a tie majú priamy vplyv na život rodín. Presne tak isto akonás
No tieto sociálne systémychyby jednotlivcov nie produktom celosvetového sprisahania juvenilnej justície, ale dielom ľudskej omylnosti. Treba ich napraviť a nie volať po stagnácii
A bohužiaľ to, čo sa deje so slovenskými deťmi za hranicami, je opätovne len dôkazom toho, ako sa nevie Slovensko postaraťsvojich občanov v zahraničí
Po kontrole ombudsmanky na Ministerstve prácena Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí vyplávali na povrch katastrofálne zistenia týkajúce sa ochrany našich občanov za hranicamiJe hanbou, ako Slovensko nebránilo svoje deti. Neexistujú štandardné postupy, ktoré by ministerstvoCIPC používalo, ohľadne detí odobranýchcudzine. Z 95 skúmaných spisov bolo 59 neukončených a to najmä z Veľkej Británie, vo väčšine prípadov boli porušené práva dieťaťa a nečinnosť bola príznačná pre takmer všetky spisy. Naši úradníci nechcelinevedeli svojim najmenším občanom pomôcť. No mohlimali.

To, aké zákony platiainých krajinách sa nám môže nepáčiť, no napriek tomu do suverenity iných štátov nie je možné zasahovať. Tieto systémy môžu meniť občania danej krajinyich volení zástupcovia.
Pre nás je dôležité sústrediť sa na to, či Slovensko vie účinne pomáhať svojim občanom v zahraničí. To je úlohou nášho štátu. A túto úlohu si neplníme.
Čo na  to demagógovia? - Každá zmena je zlá! Lebo Juvenilná justícia.

6. "Zo západu nám diktujú, aby sme prijali nové zákony Juvenilnej justície"

„Západné štáty na nás tlačia. Nový zákon sociálnym pracovníkom také právomoci, aby mohla Juvenilná justícia nastúpiťplnej sileaby mohli bez problémov vtrhnúť do bytuzobrať vám dieťa."

Slovensko je suverénnym štátom, do ktorého zákonov týkajúcich sa sociálnych vecí a rodiny nemôže zasahovať žiadna nadnárodná organizácia ani iný štát. Inými slovami, zákony v tejto oblasti budú presne také, akými ich urobia naši vládny predstavitelia a Vami zvolení zástupcovia v parlamenteNediktuje ich Európska únia ani OSN. Sociálne zákony nepodliehajú smerniciam. Ani žiadnej juvenilnej justícii. Každý štát toľko autonómie koľko potrebuje. Ak samozrejme „nezhreší" proti základným ľudským právamslobodám. A dokonca ani vtedy nemajú medzinárodné organizácie páky na to, abysuverénnom štáte zasiahli. Jedine ak vyvolaním ozbrojeného konfliktu. Nehovorím, že je to dobré, ale je to tak.
Žiaden zákon juvenilnej justície ešte nie je na svete, a už existuje petícia za jeho zastavenie. Pretože demagógovia majú pocit, že by mohol byť zlý a že juvenilná justícia prichádza. Ja nemám ich opovážlivosť tvrdiťniečom, čo nepoznám, že je to zlé. Zlá sa mi zdá realita, pretože každému, komu idetomto štátedeti sa snaží, aby sa systém ich ochrany zlepšoval, aby bolo čo najmenej detídetských domovoch, aby deti netrpeli týranímzneužívaním, aby existoval funkčný systém pomoci.

Demagógom sa to ale páči pravý opak - nech všetko zostane tak, ako to je. Lebo juvenilná justícia. O čo im vlastne ide? O deti? To ťažko. Ide im o to, podržať na svojich stránkachmítingoch čo najviac ovečiek veriacich v démona juvenilnej justície. A to aj za cenu toho, že ich budú strašiťklamať. Za odmenu budú mať ich podporuna ich strachu z vymyslenej juvenilnej justície si oni postavia zmysel svojej existencie.

Záverom
Juvenilná justícia je meno pre fikciu, organizovanú stratu sebareflexie a kritického myslenia. Ak si uvedomíme, že strach, nenávisť a nezmysly o Juvenilnej justícii šíriainternetovom priestorepodstate štyri stránky, treba vzdať hold ich schopnosti vrtieť psom. Naplno využívajú prvú signálnu sústavu ľudí, ktorých strach z juvenilnej justície opantá natoľko, že zabudnú premýšľať. No premýšľanie je to, čo odlišuje ľudí od zvierat
Svojou demagógiou a vymysleným démonom juvenilnej justície priamo poškodzujú deti, pretože sa im stav našej sociálnoprávnej ochrany detí páči, ním spokojnítrvajú na tom, aby sa nič nezmenilo. Nerozumejú súčasným problémom, nemajú odborné znalosti, nepoznajú reálny stav našej spoločnosti.
Ak  Juvenilná justícia je neschopnosťou štátu postarať sadetikríze, tak tento démon tu šarapatídesiatky rokov. Demagógovia sa však neštítia toho, aby si týranými, zneužívanýmiopustenými deťmi hladkali svoje ego. Páči sa im zakonzervovaniečase. Nevidelinespoznali opustené deti, deti poznačené hroznými traumami, nepoznajú ústavyživot v nich, nestretli smutných rodičov, navždy zničené existencie
Vymysleli si generálnu líniu, fikciu menom Juvenilná justícia a na základe tej prídu onilegitimite. No deti ich štítom, rovnako ako pešiaciprvej línii. Prvé padnú za obeť. Lebo keď vyhráva demagógia, vždy trpia malí, slabíbezbranní.

K boju proti fiktívnym nepriateľom sa ja nepridávam. Pretože je naozaj veľa problémov skutočných a reálnych. Tie treba riešiť. A ľuďmi, ktorí zneužívajú na svoj vlastný prospech ľudské utrpenie a naviac utrpenie detí, tými hlboko opovrhujem. Niet hlbšieho dna.