Európsky parlament a správa „Lunacek“

Európsky parlament a správa „Lunacek“

Dňa 4.2.2014 bola v Európskom parlamente schválená správa „Lunacek“.
Minulý rok zverejnila Agentúra pre základné práva  výsledky mapovania práv LGBTI  na vzorke 93 tisíc ľudí. Prieskum potvrdil masívnu diskrimináciu. Takmer každý druhý respondent z komunity LGBTI sa za uplynulý rok cítili nejakým spôsobom diskriminovaný alebo obťažovaný a každý štvrtý bol fyzicky napadnutý alebo sa mu napadnutím vyhrážali.

 

Aj o tieto zistené skutočnosti sa opieralo nelegislatívne uznesenie, za ktoré v Európskom parlamente zodpovedala rakúska europoslankyňa  Ulrike Lunacek. Uznesenie ostro odsudzuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Textácia správy „Lunacek“ rozpútala vášnivé diskusie nielen na pôde europarlamentu, ale aj na Slovensku. V rámci vyjadrení  boli prezentované hlavne vyhranené postoje.

Správu „Lunacek“ zo slovenských europoslancov podporili Edit Bauer (EĽS, SMK), Monika Flašíková-Beňová, Vladimír Maňka, Katarína Neveďalová (všetci Smer-SD).

Proti hlasovali Anna Záborská (EĽS, KDH), Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH), Alajos Meszáros (SMK, EĽS), Jaroslav Paška (EFD, SNS) a Peter Šťastný (EĽS, SDKÚ-DS).

Europoslanci Boris Zala (SD, Smer-SD), Sergej Kozlík (ALDE) a Monika Smolková (SD, SMER-SD) nehlasovali, Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS) sa v hlasovaní o správe "Lunacek" zdržal.

Viac o správe „Lunacek“sa dočítate na stránkach Euroactiv.