Natálka je s maminou

Natálka je s maminou

 2.10. 2013 sa konalo na Okresnom súdeMalackách pojednávanie zverení malej Natálky do náhradnej osobnej starostlivosti jej sesternice po smrti Natálkinho otca rozohrala neuveriteľnú hruosudom niekoľkých ľudí. Požiadala súd, aby jej zveril dieťa - svoju sesternicu. Ako dôvod uviedla, že otec zomrelmatka je v nemocnici pre psychiatrické ochorenie a teda sa nemá ktodieťa postaraťNa základe vydaného predbežného opatrenia a v sprievode polície si prišla  sesternica pre Natálku. Boli dva dni do Vianoc.

Nikomu nebolo podivné, že v predbežnom opatrení stojí, že o dieťa sa nemá kto starať, no napriek tomu berú dieťarúk matkystarej mamy. Prítomný nebol kolízny opatrovník ani žiaden iný sociálny pracovník, ktorý by na mieste chránil práva maloletej

Na opakované intervencie matky kolízny opatrovník odpovedal, nech sa nepokúša dieťa navštevovať, pretože by to na dieťa pôsobilo traumaticky.

Na odvolanie matky voči predbežnému opatreniu reagoval Krajský súdBratislave rozhodnutím, z ktorého mne vyplýva, že nikto sa neunúval spis riadne preštudovať
Odvolanie obsahovalo totiž potvrdenie od ošetrujúceho lekára o tom, že matka je spôsobilá sadieťa starať a že je v záujme pevných väzieb medzi dieťaťommatkou, aby boli spolu
Pre potreby Krajského súdu sesternica uviedla, že požiadalazverenie Natálky do pestúnskej starostlivosti, je zaradená do zoznamu pestúnovpredložila o tom doklad
Zdôvodnenie Krajského súdu sa opieralovyjadrenia, ktoré pre istotu poslal kolízny opatrovník UPSVaR Malackydvoch zneniach. Jedno pozitívne - že je v záujme dieťaťa, aby išlo k matke, a druhé negatívne - že je v záujme dieťaťa, aby zostalo u sesternici
Napriek tomu, že v odvolaní boli uvedené dôkazy, že matka je domapripravená sadieťa starať, Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súduMalackách, že Natálka zostaťsesternice
Na záver uviedol, že stará matka nemôže brániť matkestykumaloletou. Jediná žijúca stará matka však bývala spolumatkoudieťatej chvíli nevidela už tri mesiace.  Ale to bola už len čerešnička na torte. Pod týmto rozhodnutím je podpísaná JUDr. Bianka Gelačíková  - predsedníčka senátu KS Bratislava.

Tak matka žiadala OS v Malackách, aby jej predbežným opatrením zveril dcéru späť. Okresný súd sa odvolal na to, že v súčasnom stave nie je ohrozený životzdravie maloletejnato, že Krajský súd potvrdil predbežné opatrenieplnom rozsahu, takže nemá dôvod vydať nové predbežné opatrenie na zverenie dieťaťa matke. Bodka.

Matka nevidela dieťaštyri mesiace. Žiadala, UPSVaR Malacky, aby urobil také opatrenia, ktoré by primäli sesternicu, aby dala dieťa svojej vlastnej matke na návštevný pobyt. Odpovedali písomne, že zabezpečovanie styku nemajú vo svojej kompetenciiteda sa na odovzdávaní nebudú zúčastňovať.

Na odovzdávaní dieťaťa sa teda prišiel zúčastniť štáb Markízy. A čuduj sa svete, pred kamery prikvitli aj kolízne opatrovníčky, ktoré odrazunapriek svojim okliešteným kompetenciám asistovali pri odovzdávaní dieťaťa. Bol máj a Natálka sa prvý krát dostala domov a  s radosťou si rozbaľovala svoje vianočné darčeky, ktoré na ňu čakaliizbe úhľadne zbalenédlhých 6 mesiacov.

Za celý čas žiaden sociálny pracovník nebol na šetrenídomácnosti matky, aby preskúmal podmienkyskutočný stav. UPSVaR Trnava zareagovalna našu výzvu a to päť mesiacov po začatí problémovvykonal šetreniedomácnosti matky a to s pozitívnym záverom.

Medzitým podala sesternica návrh na súdzverenie Natálky do náhradnej osobnej starostlivosti.  
Jej právny zástupca podal na mňa sťažnosť na Okresný súd Malacky pre článok na blogurovnako podal sťažnosť na blog.sme.sk, že článok uverejniližiadal jeho stiahnutie

V júni na žiadosť matky sudkyňa konečne zrušila predbežné opatreniedecembra minulého roku. To znamenalo, že Natálka môže ísť konečne domovmame
Odovzdávanie dieťaťa prebiehalo za dramatických okolnostínezúčastnila sa ho už žiadna sociálna pracovníčka.

Okresný súdMalackách potom vydal na žiadosť sesternicejej právneho zástupcu ďalšie predbežné opatrenieúprave styku malej Natálky so sesternicou a to tak, že každý druhý víkendmesiaci. Matka sa voči tomuto predbežnému opatreniu odvolala. Napriek tomu musela dieťa pravidelne odovzdávať sesternici.

Záverečné pojednávanie vo veci zverenia dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti jej sesternice sa uskutočnilo včera. Prizvaných bolo niekoľko svedkov. nakoniec neboli vyslyšaní
Sesternica stiahla svoj návrh na zverenie dieťaťa. Rozsudkom bolo zastavenie konania vo veci zverenia malej Natálky, s tým, že súd upravil styk so sesternicou na jeden víkend do mesiaca
Všetci účastníci konania sa vzdali odvolania. Natálka svoju matku a patrí k nej.

Predbežné opatrenie, ktoré odtrhlo dieťa od matky bolo vydanédecembri 2012. Konečný rozsudok padoloktóbri 2013.

Ja sa dôrazne pýtam, kdetomto všetkom bolo dieťa? Kde bol jeho „najlepší záujem", ktorý sa vinie všetkými zákonmi ako hlavný apel na tých, ktorí sa majúneho starať?
Ak by niekto chcel písať kazuistiku multizlyhania štátneho systému ochrany detí, odporúčam mu naštudovať si tento prípad. Za asistencie štátnej moci sa dieťa prekladalo ako mech zemiakov. Bez ohľadu na jeho psychický stav, bez ohľadu na jeho záujem, bez ohľadu na jeho práva
Zlyhala polícia, úrady práce, súdy, ministerstvo aj ústredie práceich kontrolnou funkciou. Každý jeden kompetentný štátny orgán prispel svojou nekompetencioubezohľadnosťou
Bolo napísaných niekoľko sťažností, no s úspechom pochybujem o tom, že z prípadu niekto ponesie osobnú zodpovednosť.

tejto chvíli je Natálkakruhu svojej rodiny, so svojou matkoubabičkou, teší sapozornosti svojich tiet a začala chodiť prvým rokom do školy
No to, čo sa za ostatný takmer rok dialojej živote po smrti otca je jedna obrovská traumatizujúca poškvrna na pokojnom detstve, ktorá nezostane zabudnutá.

Kto povie malej Natálke - prepáč nám to, dieťa? Prepáč nám, že sme ti ublížili. Sme len hlúpi dospelí, ktorí boli zaslepení všetkým možným pre teba nepochopiteľným. Preto sme ťa zobrali tvojej mame.