Sociálnoprávna ochrana detí a tregédie pod jej kuratelou

Sociálnoprávna ochrana detí a tregédie pod jej kuratelou
Sociálnoprávna ochrana detí je smiešnym formálnym zastrešením nevymožiteľného zákonamedzinárodných dohovorov, ktorými sa tak hrdíme.
 
Deti zanedbávanétýrané a zneužívané
Malá Lucka zažila za svoj krátky život toľko mučenia a  utrpenia, že zomrieť muselo byť pre ňu ľahšie ako zostať  žiť. Sociálka dostala niekoľko podnetov o tom, že detitejto rodine týrané. Neurobili nič.  Až po troch rokoch, keď mŕtve telíčko vynieslibytu, podalo Ústredie práce na vlastné zamestnankyne sociálnoprávnej ochrany trestné oznámenie, pretože celý čas bolitýraní informovanénepodnikli žiadne krokyLuckinej záchrane
Rovnako ignorantsky sa náš sociálny systém staviadeťom, ktoré pobehujú po osadáchkrutých mrazoch naboso, čuchajú lepidlo, pohryzené od potkanov alebo samé rodia deti. Nie však predmetom záujmu pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí. predmetom záujmu politikov pred voľbamiIch takzvaný záujem však zatiaľ nepomohol ani jednému konkrétnemu dieťaťu, ktoré si nevybralo miesto ani  čas, kde príde na svet

Bez pomoci zostávajú aj deti, ktoré zažívajú vo svojom domácom prostredí sexuálne zneužívanie. Diagnostikovaťochrániť  dieťa, to znamená mať odborne podkutý personál, ktorý  vie spozorovať príznaky , reagovať na podnety lekárov alebo učiteľovpodnetom sa venovaťplnou vážnosťou

Zvláštnou kategóriou sexuálneho zneužívania je zneužívanie detídetských domovoch a iných ústavných zariadeniach. Tieto deti frustrované, sociálne deprivovanéstrácajú zábranynormy sexuality im nemá kto nastaviť. Preto je časté, že staršie deti sexuálne zneužívajú mladšieslabšie deti. Len v mizivom percente prípadovtomu pristúpia kompetentní zodpovedne a so zreteľom na ochranu tých najmenších. V prvom rade však zvyčajne chránia dobrú povesť svojho ústavuprevalené prípady „nejako upracú".

Deti, ktoré zbavili rodičov

Naopak, existuje množstvo prípadov, kde štát zasiahol do chodu rodiny tak, že dieťa rodičom odobral a to napriek silným citovým väzbám medzi deťmiich rodičmi. Príčiny bolimomentálnej ťažkej životnej situácii rodiny, ktorá sa týkala financií, bývania, alebo neočakávaných životných okolností . No sociálnoprávna ochrana detí  zakročila tým najhorším možným spôsobomrodinu navždy rozbila. V detských domovoch je viac ako 4000 detí. Polovicanich by preukázateľne mohla vyrastať vo svojich rodinách. Ale jednoduchšie, než rodine pomôcť , je rodinu zničiť. O ohrozené rodiny sa nikto nestará, nik im nepomáha. Sanácia rodiny sadôvodu nedostatku pracovníkov sociálnoprávnej ochrany rieši ibaojedinelých prípadoch a je vyslovene šťastie, ak to robí skutočný odborníknie tetaúradu, ktorá považuje šetrenie za sanáciu.

Príkladom takejto starostlivosti úradov je aj prípad malej Ninky, ktorá bola matke odobratá expresne a bez toho, že by situáciu skúmali sociálni pracovníci. Tí urobili série nekompetentných krokov, ktoré viedli k tomu, že matka už päť mesiacov žije bez svojej dcéry a dcéra bez svojej mamy.  Súd nebol doposiaľ schopný vytýčiť ani prvé pojednávanie.

Nie sme schopní postarať sa

Tento štát nie je schopný postarať sa o bezpečnosť a zdravý vývoj svojich detí. Vo svojej správe to uviedla aj verejná ochrankyňa práv pani Dubovcová. Nie sme schopní dodržiavať medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa, lebo všade naokolo vládne diletantstvo, nezáujem a personálna podvýživa.  No keďže sa takáto správa poslankyni Tomanovej nepáčila, Národná rada ju nevzala ani len na vedomie.

Slovensko viacnásobne kritizovala aj Európska únia,  pretože napriek opakovaným úmrtiam utýraných detí,  dodnes nejestvuje jediný štátom realizovaný výskum, ktorý by sa problémom zaoberal a mohol by byť podkladom pre nápravné kroky. Prieskum, ktorý na Slovensku v roku 1999 na vzorke 5 230 detí od 15 do 16 rokov robilo združenie Slonad ukázal, že až štvrtina detí zažila od rodičov telesné týranie  - ako bitie, kopanie či rezanie. Viac ako 12 percent detí hovorilo, že boli obeťami pohlavného zneužívania, a agresorom bola osoba blízka či známa. Tretina týraných povedala, že zážitok ju stále traumatizuje, tretina, že sa ešte nikomu nezdôverila.

Politici, ktorý majú v rukách rozdeľovanie financií a priorít touto témou dlhodobo opovrhujú. Prinajlepšom dopilovávajú existujúce zákony, no tie nemajú sankcie a teda sa nedodržiavajú. Ak sa v rámci sociálnoprávnej ochrany detí prevalí pochybenie alebo zanedbanie, nastupuje falošná solidarita, kde dobré meno je viac než osud dieťaťa. 

No a tí usilovní a zodpovední pracovníci sociálnoprávnej ochrany sú mangľovaní podmienkami systému, ktorý z nich robí administratívnych pracovníkov alebo bojovníkov v prvej línii, ktorí sú rýchlo zostrelení, lebo zostanú bez podpory ostatných kompetentných orgánov.

Písať o tom, že deti majú byť pre budúcnosť štátu prioritou je zbytočné. Tento štát má iné priority a tie s deťmi ani s budúcnosťou nemajú nič spoločné. Defraudovali sme dieťa na spisovú zložku. Každé jeho trápenie, každá jeho modrina na tele aj na duši sa násobne vráti nám všetkým. A tak nám treba.

Nie sme schopní.