Užitoční tupci alebo ako prihrievať polievočku nezmieriteľných konfliktov

Užitoční tupci alebo ako prihrievať polievočku nezmieriteľných konfliktov

to slúžiť na odpútavanie pozornosti. to priniesť legitimitu existencie všakovakých podivných zoskupení. to vniesť do spoločnosti rozpor to dodať pocit boja za hodnoty. to priniesť politické body. Veľmi zvrhlým spôsobom.

 

mesiace sa riešia na Slovensku zástupné problémy ,ktoré otvárajú ideologické konfliktyza účelom maskovania oveľa závažnejšíchaktuálnych problémovTu je iba jeden jediný  prípad ako príklad toho, ako sa točiť okolo horúcej kaše:
 

Na začiatku bol tento článok BBC. Hovorí saňom, že deti slovenskej rodiny, ktoré súd v UK odňal rodičom pre zanedbávanie,  budú adoptované. Otec detí sa vyjadril, že je proti jeho presvedčeniu a vierovyznaniu, aby boli adoptované homosexuálnym párom.
Pýtam sa, odkiaľ mohol mať otec detí informáciu, že deti budú adoptované práve homosexuálnym párom.

Adopcia - inými slovami nezrušiteľné osvojenie, stojí na tom, že dieťa dvoch biologických rodičov sa stane dieťaťom iných rodičov. Biologickí rodičia adopciou zbavení rodičovských práv. Pre prípad, že by sa svojich odňatých práv chceli biologickí rodičia domáhať  aj napriek rozhodnutiu súdu, je nevyhnutné, aby  identita adoptívnych rodičov zostala pred biologickými rodičmi prísne utajená.

 A to je len slovenská „mäkká“ verzia. Ja ako adoptívna matka dieťaťa viem rámcové informácierodine dieťaťa, ktoré som si adoptovalaTeda mená rodičov, bydlisko, sociálnu situáciudôvody vyňatia dieťaťarodiny.  To preto, aby som vedela, do čoho idem a v neposlednom rade, aby som neskôr mohla dieťa podľa jeho záujmu informovať, ak to uznám za vhodné.
Naopak to neplatí. Biologickí rodičia dieťaťa sa žiadnym spôsobom nemôžu dozvedieť, kde satejto chvíli ich dieťa nachádza, pretože rozhodnutím súdu stratili všetky rodičovské práva.

anglickej „hard“ verzii sa nesmie niktodotknutých, čina strane výkonnej moci, spolupracujúcich organizácií, alebo účastníkov konania, vyjadrovať žiadnym spôsobomporučníckej agende a už vôbec nie do médií. Informácie prísne stráženémediálne nedostupné. Toto opatrenie slúžiť na ochranu maloletých.

pôvodnej správe homosexuálny pár nespomínal žiaden iný relevantný respondent okrem otca detí. Preto ma zaujíma, odkiaľ biologický otec detí mohol mať informáciu o tom, do akej rodiny deti odchádzajú.

A  naše médiápreberali informáciu ako zdanlivo overený fakt, čím zrejme nebol.  No napriek tomu nemali potrebu pátrať po príčináchdôsledkoch. Tým sa stali užitočnými tupcami pre tých, ktorínimi mali plány. Článok vyšiel  24.5., slovenské médiá sa témy chopili 26.5., ústavná „ochrana“ rodiny bola odhlasovaná 4.6. Následne sa pre slovenské médiáveci vyjadrilo SNSĽPCIPC - dve skratky, ktoré môžete pustiťhlavy, napriek tomu, že ich živíte.

Výsledky volieb treba rešpektovať, lebo to je pointou demokracie. Väčšina chceväčšina . No to, čotejto chvíli zlyháva, médiá.  Chcela by som iné. Také, čo majú redaktorov, ktorí sa nedajú obalamutiť. Také, čo prinášajú preverené správyTaké, čo sa nesprávajú ako politické subjektypredvolebnom boji.  Také, čo neideologizujú, ale prinášajú správureálnom stave sveta. Lebo vtedy, keď nástroje demokratického rozhodovania prehlušuje mamon, je len na nich, aby boli strážnym psom a nastavili spoločnosti zrkadlo. Také médiá potrebujeme

A také bohužiaľ nemáme. Preto sa necháme huckať, dezinformovaťmanipulovať. Pravda je dnes obchodovateľná komodita
A jediné východiskotýchto pascí je, neprestať premýšľať.


Ale komu by sa chcelo...

 

vybrali.sme