Voľby do Europarlamentu

Voľby do Europarlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočňujú pravidelne každých 5 rokovod roku 1979. Európsky parlament je jedinou demokratickou inštitúciou Európskej únie. Výraznú väčšinu mociEurópskej únii však držia nedemokratické inštitúcie, ktorých predstavitelia neboli na svoje posty zvolení občanmi.

Európsky parlament 736 poslancov. V aktuálnom volebnom období 2009 – 2014 saňom nachádza 13 poslancov zo Slovenska. Počet poslancov Európskeho parlamentu sa však po budúcich voľbách zvýšiť na 751.

Európsky parlamentpriebehu času získava čoraz viac kompetencií. Reálna moc Európskeho parlamentu je napriek tomuporovnaníostatnými inštitúciami skôr symbolická ako reálna. Aj to môže byť dôvodom, prečo ľudia voči eurovoľbám ľahostajní. V súvislostiúčasťoueurovoľbách je možné vidieť jednu zaujímavosťúčasťeurovoľbách neustále klesá. Vrchol volebnej účasti bol dosiahnutýroku 1979 a odvtedy sa bez jedinej výnimkykaždých ďalších eurovoľbách účasť znižovala.

I keď je účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu veľmi nízka, na Slovensku je nízka obzvlášť. Volebná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu je na Slovensku dokonca úplne najnižšia zo všetkých krajín . Bolo tomu takoboch eurovoľbách, ktorých sa Slovensko zúčastnilo. V roku 2009 to bolo 19,64% a v roku 2004 len 16,97%. Eurovolieb sa tak na Slovensku zúčastnil priemerne len zhruba každý piatyšiesty občanvolebným právom.

Eurovoľby 2014   

22. – 25. mája 2014 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Tieto voľby budú ôsmymi od vytvorenia priamej voľby v roku 1979 a tretími od vstupu Slovenska do EÚ. Tieto voľby budú prvými eurovoľbami od schválenia Lisabonskej zmluvy. Lisabonská zmluva priniesla do fungovania Európskeho parlamentu určité zmeny, no jeho moc sa v porovnaní s nedemokratickými inštitúciami EÚ výrazne nezmení.

Nasledujúce eurovoľby budú čiastočne i vysvedčením Európskej únie za boj s najväčšou krízou v jej dejinách. Európska únia pri zachraňovaní eura koná často v rozpore s verejnou mienkou, možno teda očakávať, že sa pred voľbami bude ešte snažiť vylepšiť svoj obraz – ako to už býva zvykom, opäť za peniaze daňovníkov. Ak sa jej to však nepodarí, trend sa zrejme neobráti a aj v týchto eurovoľbách bude účasť nižšia ako v tých predchádzajúcich.