Najčítanejšie

Deti z detských domovov nemajú šancu 

, ktorí čítajte môj blog, poznáte Veroniku,čiastočne aj jej osudobrovské problémy, ktoré musí prekonávať pri svojom osamostatňovaní. Veronika si naveľa vymohla svoju vlastnú dcérkudetského domovasebe na návštevný pobyt. Ona ako chovankyňa detského domova bola odkázaná na pomocspoluprácu jeho zamestnancov. sa bohužiaľ ničím nevyznamenali. Priam naopak. Na veľké šťastie osudu je ale Veronika veľmi aktívneinteligentné žieňa.

Minulý článok som končila slovami, že mi je ťažko, keď si pomyslím na to, že detské domovy plné oveľa slabších Veroník, ktorým nemá kto pomôcť. Veľmi intenzívne som to vnímala na našej spoločnej okružnej jazde za dávkouhmotnej núdzi.

Démon zvaný Juvenilná justícia 

"Brainwanshing je násilné ovplyvňovanie postojov, vôle a spôsobov myslenia psychickým nátlakom, systematickou demagógiou a narúšaním kritického myslenia podľa toho, ako to vyhovuje manipulátorovi. Podmienkou úspešného brainwashingu je, aby bol objekt udržiavaný v permanentnom strese, pretože vtedy je potenciálne najlepšie prístupný manipulácii." (def. zdroj wiki) 
Juvenilná justícia je strašiak, ktorý absolútne spĺňa tieto kritériá.

SMER a KDH - koalícia potupného obchodu 

Poslanci v stredu schválili novelu ústavy, ktorá zavádza zmeny v justícii a chráni manželstvoZmenyjustícii prinesú priamy vplyv politiky na spravodlivosť, ktorá tým pádom prestane byť spravodlivá. Ústavná ochrana manželstva znamená pre všetkých ľudí, ktorímanželstve nežijú, že týmto počinom sa stali občanmi druhej kategórie.

to slúžiť na odpútavanie pozornosti. to priniesť legitimitu existencie všakovakých podivných zoskupení. to vniesť do spoločnosti rozpor to dodať pocit boja za hodnoty. to priniesť politické body. Veľmi zvrhlým spôsobom.

Vo štvrtok som sa zmienila redaktorke RTVSsúvislosti s inou témou  aj Kristiánovijeho vážnom probléme. Kristián mal v tej chvílilen tri dni nato, aby si zariadil život mimo detského domova. Bez upozorneniabez prípravy ho mal takmer okamžite opustiťOkamžitebezpodmienečne
Príčinazlyhanie kompetentných
Rozhovor pre Rádiožurnál  mal byť pôvodne o tom, že v kauze utýranej Lucky padlo historicky prvé obvinenie sociálnej pracovníčky. Pani redaktorka sa pýtala, či si myslím, že by to mohlo mať pozitívny efekt na dôslednosť práce sociálnych pracovníkov.

Anglické adopcie detí kontra Slovensko 

Anglicko je špecifické raritným odnímaním detí z biologických rodín. Nezvyklé nie je to, že dieťa môže byť za istých okolností z rodiny vyňaté. situácie a dôvody, kedy je naozaj nutné dieťa chrániť pred jeho biologickým rodičom alebo pred zanedbávaním. Záleží na súdoch a sociálnych pracovníkoch, aby tieto dôvody naozaj dôsledne zvažovali. Či naozaj zvažujú, to nemožno fundovane posúdiť, keďže na poručnícku agendu platí v Anglicku prísne informačné embargo zakotvené v tamojšej legislatíve.

Inakosť alebo dva odtiene bielej 

Zdalo sa, že na Janu a Pavla sa po dlhej dobe konečne usmialo šťastie. Predvolali si ich na úrad. Mali pre nich dobrú správu. V databáze sa objavilo dieťatko - novorodené, dokonca s generálnym súhlasom na adopciu. Dievčatko bolo ešte v pôrodnici a nemalo ani meno.

Majin príbeh 

Je to jej život. Dovolila nám všetkým doň nazrieť. Ponúka nám ho z dôležitého dôvodu. Nechce, aby si iné deti museli vytrpieť to, čo si v živote vytrpela ona. Aj takto môže vyzerať detský svet:

Dieťa vám môžu zobrať aj preto, že je choré 

Toto je príbeh malej Vanesky a jej mamy, ktorá svoju takmer trojročnú dcéru nemala doma ani jediný deň jej života. Pretože Vaneska je chorá.

Dávajte si pozor! Môžete prísť o dieťa 

Myslíte, že keď ste v práve, právo bude na vašej strane? Omyl. V sekunde môžete prísť o svoje dieťa a zostanú vám len oči pre plač. Áno, aj vy aj ja. Toto nie je horor. Je to skutočný príbeh, ktorý sa odohráva práve v týchto chvíľach.