Najčítanejšie

Rómovia na Slovensku 

Pre voľbami sa zvyknú vyťahovať rôzne "karty". Napríklad rómska karta väčšinou zaberá. Koho však skutočne zaujímajú Rómovia na Slovensku?

Otázky existencializmu 
Ktonás si je sebou taký istý, aby mohol povedať, že by obstál, morálne obstáluzavretom meste napadnutom morom. Ktonás si je istý, že by nesiahol po majetku niekoho iného, že by nesiahol po zbrani, že by nepodviedol, keby šlo o život? Ktonás by chcel, aby jeho charakter bol testovaný akoCamusovom morovom meste? Byť hlavným hrdinom existenciálnej drámy nie je med lízať. O tom vedia svoje Rómovia na Slovensku.

Deti z detských domovov nemajú šancu 

, ktorí čítajte môj blog, poznáte Veroniku,čiastočne aj jej osudobrovské problémy, ktoré musí prekonávať pri svojom osamostatňovaní. Veronika si naveľa vymohla svoju vlastnú dcérkudetského domovasebe na návštevný pobyt. Ona ako chovankyňa detského domova bola odkázaná na pomocspoluprácu jeho zamestnancov. sa bohužiaľ ničím nevyznamenali. Priam naopak. Na veľké šťastie osudu je ale Veronika veľmi aktívneinteligentné žieňa.

Minulý článok som končila slovami, že mi je ťažko, keď si pomyslím na to, že detské domovy plné oveľa slabších Veroník, ktorým nemá kto pomôcť. Veľmi intenzívne som to vnímala na našej spoločnej okružnej jazde za dávkouhmotnej núdzi.

SMER a KDH - koalícia potupného obchodu 

Poslanci v stredu schválili novelu ústavy, ktorá zavádza zmeny v justícii a chráni manželstvoZmenyjustícii prinesú priamy vplyv politiky na spravodlivosť, ktorá tým pádom prestane byť spravodlivá. Ústavná ochrana manželstva znamená pre všetkých ľudí, ktorímanželstve nežijú, že týmto počinom sa stali občanmi druhej kategórie.

to slúžiť na odpútavanie pozornosti. to priniesť legitimitu existencie všakovakých podivných zoskupení. to vniesť do spoločnosti rozpor to dodať pocit boja za hodnoty. to priniesť politické body. Veľmi zvrhlým spôsobom.

Anglické adopcie detí kontra Slovensko 

Anglicko je špecifické raritným odnímaním detí z biologických rodín. Nezvyklé nie je to, že dieťa môže byť za istých okolností z rodiny vyňaté. situácie a dôvody, kedy je naozaj nutné dieťa chrániť pred jeho biologickým rodičom alebo pred zanedbávaním. Záleží na súdoch a sociálnych pracovníkoch, aby tieto dôvody naozaj dôsledne zvažovali. Či naozaj zvažujú, to nemožno fundovane posúdiť, keďže na poručnícku agendu platí v Anglicku prísne informačné embargo zakotvené v tamojšej legislatíve.

Vo štvrtok som sa zmienila redaktorke RTVSsúvislosti s inou témou  aj Kristiánovijeho vážnom probléme. Kristián mal v tej chvílilen tri dni nato, aby si zariadil život mimo detského domova. Bez upozorneniabez prípravy ho mal takmer okamžite opustiťOkamžitebezpodmienečne
Príčinazlyhanie kompetentných
Rozhovor pre Rádiožurnál  mal byť pôvodne o tom, že v kauze utýranej Lucky padlo historicky prvé obvinenie sociálnej pracovníčky. Pani redaktorka sa pýtala, či si myslím, že by to mohlo mať pozitívny efekt na dôslednosť práce sociálnych pracovníkov.

Dávajte si pozor! Môžete prísť o dieťa 

Myslíte, že keď ste v práve, právo bude na vašej strane? Omyl. V sekunde môžete prísť o svoje dieťa a zostanú vám len oči pre plač. Áno, aj vy aj ja. Toto nie je horor. Je to skutočný príbeh, ktorý sa odohráva práve v týchto chvíľach.

Majin príbeh 

Je to jej život. Dovolila nám všetkým doň nazrieť. Ponúka nám ho z dôležitého dôvodu. Nechce, aby si iné deti museli vytrpieť to, čo si v živote vytrpela ona. Aj takto môže vyzerať detský svet:

Malý princ a jeho ovečka 

No...ono to bolo vlastne mačiatko.

Vlečiem sa z nohy na nohu, som hladná, uzimená a ustatá. Preberám sa svojimi myšlienkami a veci z vonkajšieho sveta plynú okolo mňa. Ešte do školy, do škôlky a potom konečne domov

Chudoba cti netratí 

Práve som sa vrátila z pracovného stretnutia s dámou z nadácie a okrem iného sme sa rozprávali aj o svojich klientoch. O tom, ako veľmi to majú niektoré rodiny ťažké
Najviac detí na Orave a na Spiši. Siroty, kde sa stará dospelý súrodenec o mladších, babičky, ktoré si zobrali do starostlivosti vnúčatá... Rozprávali sme sa o tom, ako veľmi zúfalé je pre nich bez pomoci a bez prostriedkov zvládať  bežný život tak, aby sa im nezosypala rodina.