Natália Blahová

Mgr. Natália Blahová je slovenská politička, od roku 2010 do roku 2012 bola poslankyňou NR SR za stranu Sloboda a Solidarita, v tomto období bola tiež podpredsedníčkou výboru pre sociálne veci a poradkyňou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Je regionálnou predsedníčkou strany SaS

Natália Blahová sa narodila 19. februára 1974 v TrnaveV rokoch 1989 – 1992 študovala na Gymnáziu Jána HolléhoTrnave. V roku 1999 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2009 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte, Katedre sociálnej práce Univerzity Komenského v Bratislave 

Od roku 1998 pracovala ako učiteľka a vychovávateľka. Od roku 2006 pracovala v Asociácii náhradných rodín ako sociálna poradkyňa pre náhradné rodičovstvo, so zameraním na sprevádzanie, zastupovanie a právne poradenstvo. V tomto období tiež pracovala ako externá spolupracovníčka Občianskeho združenia Návrat ako poradkyňa pre náhradné rodičovstvo a koordinátorka klubu náhradných rodín.

Je redaktorkou odborného časopisu o náhradnom rodičovstve Nebyť sám, je prispievateľkou do 

médií printového a elektronického formátu, píše osvetové a politické komentáre na blogovom portále sme.sk. Bola nominovaná na Novinársku cenu OSF 2007, dvakrát nominovaná na Novinársku cenu Baroro 2008 a je víťazkou Novinárskej ceny OSF 2008 za články a komentáre so sociálnou tematikou.